Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Nov 26, 2014 in Contributing Writers | 0 comments

Walang Christian Since Birth. How Ichi accepted Jesus as her Lord and Savior.

Christian Since Birth?

I am a Christian, I go to church every Sunday, nagde-devotion ako araw-araw. Dinadala ko sa church ang anak ko linggu-linggo, sumasali siya sa Sunday school at pina-dedicate ko na din siya sa Pastor ng aming church, ibig sabihin ba nito Christian din ang anak ko?

Ang sagot hindi. Opo, Walang “Christian Since Birth.” Sabi sa John 1:12-13, “Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos.” Malinaw na malinaw. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi maipapasa sa pamamagitan ng pisikal na kapanganakan at lalong hindi ito naipamamana.

I have a daughter who is now 3 years old. We pray together, go to church together and I teach her simple Bible verses she can understand. When I read Boa and Turner’s book entitled “Hearts and Minds,” hindi ko makalimutan yung sinabi nila na ang pinakadakilang expression ng pagmamahal ng isang magulang ay ang paghahanda niya sa kanyang mga anak sa pagharap nila sa Panginoon.

Simula nang ipinanganak ko si Ichi, palagi kong pinagdarasal na turuan at tulungan ako ng Panginoon na maging mabuting magulang at lalung lalo na ay ang matulungan ko siya na mas mapalapit sa Panginoon. Sanggol pa lang siya ay tinuturuan ko na siyang magdasal sa pamamagitan ng pagpi-pray ko ng malakas habang hawak ang kanyang mga kamay at nakatingin ako sa kanya. Hindi pa siya nakakasalita noon pero alam kong naririnig nya ako. Ang nasa isip ko non, bahala nang si Lord ang kumilos, gagawin ko lang ang kaya ko. Hanggang sa unti-unti siyang lumalaki na marunong magdasal pagkagising, bago kumain, bago matulog at kapag may sakit siya o kung sino mang malapit sa amin. Hanggang doon lang ako, naisip ko hindi ko siya pwedeng piliting maging Kristyano.

Isang araw habang naglalaro siya sa aming Ipad. Narinig ko na may narrator na nagsasalita ng Bible verses. Tinignan ko kung anong pinapanood niya, isang interactive story telling sa Superbook Ipad application na nagdi-discuss about the Bible. Hinayaan ko lang siyang makinig. Maya-maya nilapitan niya ako at humingi siya ng pabor kung pwede ko daw basahin sa kanya yung pinapanood niya kanina. Ibig niyang sabihin, ipaliwanag ko sa kanya dahil hindi niya maintindihan yung English.

Pumasok kami sa kwarto at pinagbigyan ko siya sa request nya. Tatanggi pa ba ako, sarili kong anak yung nauhaw sa Salita ng Panginoon. Nagulat ako na yung content pala nung interactive story telling ay about salvation. Sa bandang dulo ng kwento ay may tanong na kung nais ba nung nagbabasa na tanggapin si Jesus bilang Diyos at taga-pagligtas! Ichi willingly said Y-E-S. Walang pressure, walang pamimilit. She decided all by herself. We prayed together a short prayer of acceptance nasa application and I tearfully welcomed her to the family of God. That was November 7, 2014 a month before my 26th Birthday. Napakagandang regalo mula sa Panginoon na ang aking panganay na anak ay nagdesisyong maging parte ng pamilya ng Panginoon. Hallelujah!

Siguro kagaya din kita na nagtatanong ng “validity” ng kanyang pagtanggap sa Panginoong Jesus bilang kanyang taga-pagligtas. Isa lang ang alam kong totoo, sinumang lumapit sa Kanya ng buong puso ay hindi niya tinatanggihan. Bata o matanda man. (Mark 10:13-16)

To God be all the glory!

Source: http://diariesofayoungmom.wordpress.com/2014/11/25/walang-christian-since-birth-how-ichi-accepted-jesus-as-her-lord-and-savior/

Click to Share: Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *