Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Apr 20, 2016 in Contributing Writers | 0 comments

Making Your Summer Vacation Productive

by Melinda Ramo

Para sa mga estudyante ang bakasyon ay kalayaan mula sa school projects at walang hanggang pagpupuyat para sa projects at exams. Bye bye muna sa maagang paggising sa araw-araw. Pero ano ba ang puwedeng gawin para maging productive ang summer mo?


1. Spend quality time with your loved ones. Kapag may klase, nakatuon ang atensiyon mo sa school work lalo na sa malayo sa kanilang pamilya (i.e. dormer). Ito na ang panahon na para i-maximize ang oras kasama sila. Ipagluto sila, tumulong sa mga gawaing bahay, o bumisita sa mga kamag-anak sa probinsiya.

2. Find a summer job. Kung gusto mong makaipon ngayong bakasyon, bakit hindi ka maghanap ng summer job? Puwede kang magtrabaho bilang part-time call center agent ngayong summer. Pandagdag rin ang iyong kita para sa iyong tuition fee para sa susunod na semester.

3. Pursue your hobby. Ano ang mga bagay na gustung-gusto mong gawin pero nawalan ka ng oras para harapin during the academic year? Painting? Cooking? Movie marathons? Ito na ang oras para simulant mo ang upgrading ng iyong skills.

4. Spend unhurried times with God. Better is one day in God’s courts than a thousand elsewhere (Psalm 84:10). Gamitin ang bakasyon upang mas mapalapit at mapagsilbihan si Lord. Mag-sign up sa mga youth camps o mission trips. Mag-volunteer sa mga summer ministries ng iyong local church. Magbabad sa pagbabasa ng Salita Niya. Lahat ng oras na ginugugol para sa Diyos ay hindi nasasayang.

Click to Share: Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *