Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Mar 25, 2014 in Contributing Writers | 0 comments

Hindi Ako Masaya…

by Jhoy Paste

Maligaya akong naglilingkod sa Panginoon. Kaya noong bata pa ako nasabi ko sa sarili ko na ang ganda ng pangalan ko kasi may “joy”, ibig sabihin “bawal ang sad. Dapat happy”.

Minsan sumama ako sa isang youth camp at nalaman ko na hindi ako palaging masaya. Nalulungkot ako, nasasaktan at nagagalit. Ngumingiti at tumatawa ako pero parang may kulang. Natanong ko sa sarili ko bakit parang hindi bagay sa akin ang pangalan ko? Sana iba na lang nilagay ng magulang ko sa aking birth certificate.

Dahan-dahan na palang nangungusap ang Panginoon sa puso ko. Ang sayang alam ko ay panandalian lamang. Ang nais Niya ay maghari sa puso ko ang tunay na kaligayahan na ang dahilan kung bakit ako nabubuhay ay para sa Kanya.

Sa araw-araw ng buhay ko nakakaramdam ako ng saya, lungkot, inis pero maligaya ako kasi anumang kakulangan sa buhay ko ay si Lord ang nagpupuno. Ang landas na tinatahak ko ay hindi madali. Nadadapa din ako pero sa tuwing bumabangon ay may bagong karanasang itinuturo sa akin ang Panginoon. Kakaiba ang ligayang dulot sa puso ko.

Aktibo na ako sa mga gawain ng simbahan bata pa lamang ako. Pero sinubukan ko pa rin gumawa nga mga bagay na walang kapakinabangan. Bilang kabataan hinahanap ko kung saan ako magiging masaya, ano at sino ang magpapasaya sa akin.

Habang tumatagal ang panahon mas pinapaunawa sa akin ng Panginoon na panandalian lamang ang mga ito. Pinaunawa din Niya sa akin na ang tunay na kaligayahan ay sa Kanya ko lang matatagpuan. At iba ang ligayang dulot kung ang mga bagay na ginagawa ko ay kapakipakinabang para sa Panginoon.

Nang ang lola ko sa ina ay pumanaw, labis akong nalungkot dahil napalapit ako sa kaniya. Pero hindi naman nagtagal ang lungkot . Mas nangibabaw ang kagalakan dahil kapiling na niya ang Panginoon sa langit at alam ko na naging kapakipakinabang ang buhay niya dahil nakilala niya ang Panginoon Hesus at aktibo siya sa simbahan. Hindi nga niya nakakalimutan maghandog ng bulaklak sa mga simbahan malapit dito sa lugar namin kada-linggo.

Kaya anuman ang nangyayari sa buhay ko, may ligaya sa puso ko. Isa sa nakasulat sa Bibliya na paalala sa akin ng Panginoon: “Lagi kayong magalak”  (1 Tesalonica 5:16). Kahit na may panahon at pangyayari na maganda, may mga panahon din naman na nakakatuwa. 

Minsan nga nasama ako sa probinsya para magturo sa mga bata sa loob ng isang linggo. Halos buong araw kaming nakipaglaro, nakipagkantahan at kinuwentuhan namin sila ng mga kuwento mula sa Bibliya. Nakakapagod at nakakaubos ng pasensya pero hindi na namin napansin yun dahil nakita namin ang mga ngiti ng mga bata. Nakikinig talaga sila at ramdam namin ang pagkauhaw nila sa Salita ng Diyos. Mas nangibabaw sa amin ang kagalakan. Kung paanong hindi nauubos ang lakas ng mga bata ganun din kami. Kung pwede nga lang hindi muna kami bumalik sa Maynila dahil talagang nagagalak kami sa aming ginawa para sa Panginoon.

Kaya hindi lang ako masaya kundi maligaya ako dahil nagpuan ko ang tunay na kagalakan sa Panginoon Hesus na hindi mawawala sa akin habang buhay.

 

Click to Share: Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *